AŞK İMİŞ YAZI DİZİSİ- 3 “KANUNİ VE HÜRREM”

Haziran 2, 2020 0 Yazar: admin
AŞK İMİŞ YAZI DİZİSİ- 3 “KANUNİ VE HÜRREM”

 

Elde ettikleriyle devlette bile söz sahibidir.

Öyle bir aşk ki bu Şehzade Mustafa, İbrahim paşa, Kara Ahmet Paşa’nın katline sebep olacaktır. Kzıyla evlenen ahlaksızlık ve rüşvet abidesi Rüstem paşa’nın vezir olmasına, acı ve kan ile örülmüş duvarlara sahip bir aşktır.

Belki de bilinçli bir oyun olan bir rivayet ne kadar zeki olduğunu göstermesi açısından ilgi çekicidir. Hürrem Sultan hayırda bulunmak ister. Cariyeler hayır işlyemezler. Onun üzgünüğüne dayanamyan padişah özgürlüğünü veirir. Ama şimdi özgür bir kadına nikahsız dokunmak günahtır ve gelenekte olmayan bir şekilde Sultan Hürrem ile nikah kıyar.ve Hürrem haremden saraya taşınır. Ve Hürrem devlete daha da yaklaşmıştır.

Biz tarih yazarlarının yalancısıyız. Ne biliriz fersah fersah uzakta olsalar da iki insanın ruhları birlikteyken ne yaşadıklarını?

Müjde ey bîçare dil kim nâzla dilber gelür
Hicr içinde mürde iken yine cisme cân gelür

KANUNİ SULTAN

 

Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek
Giryemi kıldı hûn eşkimi füzûn etti felek
Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek

KANUNİ

Karşında ben pervaneyem,
Sen şem-i tabansın bana…
Aşkınla ben divaneyem,
Sen afet-i cansın bana!
Cevr-u Cefa, Kahr-u Sitem,
Mir-i Vefa, Cür-ü Kerem…
Ben ben değil fermanınem,
Sen şah-ı sultansın bana!
Zülfüne gönlüm bestedir,
Ahım göğe, peyivestedir…
Canan, Muhibbi hastadir,
Sen derde dermansın bana..

Kanuni

HER DAİM HÜKÜMDAR OLAN KÖLELERE HAKİM OLMAZ, BAZAN DA KÖLE HÜKMEDER HÜKÜMDARINA.

Bir hastalığa yakalanır ve 15 Nisan 1558’de ölür Hürrem Sultan. Süleymaniye camii’ne defnedilir ki sadece vailide sultanlar, padişahlar ve çocukları gömülebilirken sadece. Ve sekiz sene sonra Kanuni kavuşur sevgilisine ve Süleymaniye Camii avlusunda yatmaktadırlar.