YABANCI KELİMELERE KARŞILIKLAR- 1-…

Eylül 5, 2020 0 Yazar: admin
YABANCI KELİMELERE KARŞILIKLAR- 1-…

AGRESİF: AGRESSİF- FRANSIZCA…

Türkçe’mizde psikolojik bir terim olarak “mütecaviz, saldırgan” anlamlarıyla karşılık bulan sözcük için önerilen karşılık “SALDIRGAN” sözünün uygun olduğu düşünülmektedir. Yerine göre de yırtıcı, girişken, mütecaviz sözcüleri de kullanlabilir.