Etiket: TÜRKÇE KARŞILIK

YABANCI KELİMELERE KARŞILIKLAR- 8-…

Yazar: admin

AMORTİSMAN: FRANSIZCA AMORTİSSEMENT. Türkçe Sözlükte yer anlan “taşınmaz malların aşınmalarına karşılık yıllık kardan ayrılan belirli pay” anlamındaki amortisman için halhazıeda…