Etiket: TÜRKÇE

YABANCI KELİMELERE KARŞILIKLAR- 13- …

Yazar: admin

ANEKDOT: FRANSIZCA: ANECDOTE. FIKRA ve HİKÂYECİK sözcüklerini önerebileceğimiz edebiyat terimi, “kısa, özlü anlatımı olan güldürücü hikâye” anlamında dilimizde de kullanılmaktadır.

YABANCI KELİMELERE KARŞILIKLAR- 8-…

Yazar: admin

AMORTİSMAN: FRANSIZCA AMORTİSSEMENT. Türkçe Sözlükte yer anlan “taşınmaz malların aşınmalarına karşılık yıllık kardan ayrılan belirli pay” anlamındaki amortisman için halhazıeda…